OLETKO VASTAAJANA RIKOSASIASSA

Rikosasiassa vastaajalla tarkoitetaan henkilöä jota syytetään tuomioistuimessa rikoksesta (syytetty) tai epäillään esitutkinnassa rikoksesta (epäilty).

Asianajajana toimin rikosasioissa vastaajien avustajana kaiken tyyppisissä rikoksissa. Oikeusoppinut avustaja on vastaajalle yleensä tarpeellinen asiaa käsiteltäessä tuomioistuimessa, mutta usein avustajasta on apua ja hyötyä myös jo asian tutkintavaiheessa. Esitutkinnassa jokaisella epäillyllä on halutessaan oikeus saada oikeudenkäyntiavustaja poliisikuulusteluun.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä käräjäoikeus voi hakemuksesta määrätä vastaajalle puolustajan, jolloin puolustajan palkkio ensisijaisesti maksetaan valtion varoista. Puolustajan määräys on myös mahdollista saada jo esitutkintavaiheessa. Puolustajaan on oikeus, jos epäillystä rikoksesta säädetty vähimmäisrangaistus on vähintään 4 kuukautta (esimerkiksi törkeästä varkaudesta säädetty rangaistus on 4kk-4 vuotta, rikoslain 28 luvun 2 §). Samoin puolustajaan on oikeus, kun epäilty pidätettynä tai vangittuna; tällöin ei ole merkitystä epäillyn teon laadulla.

Oletko vastaajana rikosasiassa