OLETKO ASIANOMISTAJANA RIKOSASIASSA

Rikosasiassa asianomistajalla tarkoitetaan rikoksen uhria eli henkilöä, jota kohtaan rikos on tehty, esimerkiksi pahoinpitelyssä pahoinpitelyn kohteeksi joutunut tai varkausrikoksessa henkilö, jonka omaisuutta on anastettu.

Myös asianomistajalla on usein tarpeen oikeusoppinut avustaja oikeudenkäynnissä, ainakin jos hänellä on ns. yksityisoikeudellisia vaatimuksia. Tarvittaessa asianomistajalla on oikeus

Oikeudenkäynnissä asianomistajalla oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa. Rikosasiassa virallinen syyttäjä ns. ajaa syytettä ja asianomistaja voi halutessaan yhtyä syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja asianomistaja voi myös esittää rikokseen liittyviä itsenäisiä vaatimuksia. Hän voi esimerkiksi esittää syyttäjän näkemyksestä poikkeavan syytteen ja vaikkapa vaatia vastaajalle rangaistusta ankarammasta teosta kuin syyttäjä.

Asianomistajan kannalta yleensä olennaisin asia on ns. yksityisoikeudellisten vaatimusten esittäminen eli vahingonkorvausten vaatiminen. Aiheutunut vahinko voi olla erityyppistä riippuen rikoksen laadusta ja loukatusta oikeushyvästä. Tyypillisiä vahinkoja ovat omaisuusvahingot, kuten varastetun omaisuuden arvo tai vahingoitetun omaisuuden korvaaminen.  Erityisesti henkilöön kohdistuvissa rikoksissa, kuten väkivalta- tai seksuaalirikoksissa syntyy asianomistajalle ns. henkilövahinkoja. Korvattavia vahinkoja ovat mm. tilapäinen haitta (kipu ja särky), hoitokulut, ansion menetys. Korvattava tilapäinen haitta voi olla joko fyysistä tai henkistä.

Tietyissä rikostyypeissä asianomistajalla on lisäksi oikeus vaatia kärsimyskorvausta, jota määrätään tuomitun vastaajan maksettavaksi teon laadun perusteella. Tällöin asianomistajan ei erikseen tarvitse näyttää toteen aiheutunutta haittaa. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi vakavat väkivallan teot kuten törkeä pahoinpitely tai tapon yritys sekä seksuaalirikokset.

Valitettavan usein asianomistajalle maksettavaksi tuomittuja korvauksia ei saada perityksi tuomitulta vastaajalta. Edellä mainittujen henkilövahinkojen osalta asianomistajalla on kuitenkin pääsääntöisesi oikeus hakea korvaukset Valtiokonttorilta.