KUOLINPESÄ

Kuolinpesällä tarkoitetaan henkilön kuollessa jälkeensä jättämää jäämistöä eli kuolinpesän muodostuu vainajan jälkeensä jättämästä varallisuudesta. Kuolinpesän osakkaita ovat henkilöt, jotka ovat joko avio-oikeuden tai perimysoikeuden kautta osallisina kuolinpesään.Kuolinpesällä tarkoitetaan henkilön kuollessa jälkeensä jättämää jäämistöä eli kuolinpesän muodostuu vainajan jälkeensä jättämästä varallisuudesta. Kuolinpesän osakkaita ovat henkilöt, jotka ovat joko avio-oikeuden tai perimysoikeuden kautta osallisina kuolinpesään.

Jos henkilö kuollessaan oli naimisissa, pääsääntöisesti leski on kuolinpesän osakas. Kuolinpesän osakkaiksi katsottavat perilliset määräytyvät ns. perimysjärjestyksen mukaan.

Jos perittävältä jäi rintaperillisiä, ovat nämä kuolinpesän osakkaita. Jos rintaperillisiä ei ole, muodostuu osakaspiiri muista perimysjärjestyksessä olevista henkilöistä (vanhemmat, sisarukset, sedät ja tädit). Rintaperillisellä tarkoitetaan perittävän suoraan alenevassa polvessa olevia jälkeläisiä (lapsi. lapsenlapsi jne.) Jos esimerkiksi joku perittävän lapsista on kuollut aiemmin, ovat hänen lapsensa eli perittävän lapsenlapset perillisasemassa.Jos perittävältä on jäänyt testamentti, ovat myös ns. yleistestamentin saajat kuolinpesän osakkaita.

Kuolinpesä lakkaa olemasta sitten, kun perittävän jälkeen on toimitettu lainvoimainen perinnönjako. Jakamaton kuolinpesä on pesänosakkaiden yhteishallinnossa, mikä tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti kaikki kuolinpesää koskevat päätökset tulee tehdä osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.