HUOLTAJUUSKIISTA

 

Huoltajuuskiista puolisoiden eron yhteydessä (avioero tai ns. avoero) tulee yleensä ratkaistavaksi yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevat asiat, joista vanhemmat voivat luonnollisesti keskenään sopia, mutta niistä saattaa syntyä myös erimielisyyttä. Näitä lapsia koskevia asioita ovat:

– lapsen huolto (yksinhuolto vai yhteishuolto)

– lapsen asuminen ja vastaavasti tapaamisoikeus

– elatus

Vanhempien päästessä asiasta sopimukseen on suositeltavaa, että sopimuksen vahvistaa kotipaikkakunnan lastenvalvoja. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, voi kumpi tahansa vanhemmista saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Toimivaltainen käräjäoikeus näissä asioissa on lapsen kotipaikan käräjäoikeus. Käräjäoikeudessakin on nykyisin pyrkimyksenä ensisijaisesti ratkaista asiat sovinnollisesti ja käytössä on erillinen sovittelumenettely (FOLLO-menettely), jonka käyttäminen luonnollisesti edellyttää molempien vanhempien halukkuutta siihen. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, ratkaisee tuomioistuin viime kädessä riidanalaiset asiat.