AVIOERO

Avioeroa voi hakea toinen puoliso yksin tai aviopuolisot yhdessä yhteisellä hakemuksella. Avioeroon ei tarvita mitään perusteltua syytä, vaan toisella puolisolla on oikeus saada avioero niin halutessaan vaikka toinen puoliso ei sitä hyväksyisikään.

Avioeroa haetaan kotipaikan käräjäoikeudelta ja asia tulee niin sanottuna hakemusasiana vireille sinä päivänä, kun hakemus jätetään käräjäoikeuteen. Vireilletulopäivällä on merkitystä eron yhteydessä toimitettavan osituksen kannalta, koska se on ns. ositusperusteen ajankohta.

Avioerohakemus on kaksivaiheinen. Hakemuksen vireille tulosta alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Lopullisen avioeron saamiseksi tulee harkinta-ajan kuluttua tehdä ns. toisen vaiheen hakemus; se taas tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa harkinta-ajan päättymisestä eli viimeistään vuoden kuluttua avioeron vireilletulosta.

Puolisot voidaan tuomita avioeroon poikkeuksellisesti myös ilman edellä mainittua harkinta-aikaa. Edellytyksenä tällöin on, että puolisot ovat olleet asumuserossa eli asuneet erillään välien rikkoutumisen vuoksi vähintään kaksi vuotta.

Hakemusasiana käsiteltävän avioeron yhteydessä tulee usein ratkaistavaksi eroon liittyviä muita asioita, joista puolisoiden välillä saattaa syntyä erimielisyyksiä. Tällaisia asioita ovat alaikäisten lasten huolto, elatus ja tapaamisoikeus sekä omaisuuden jakamista tarkoittava ositus.